You are here: Thủ thuật iPad, iPhone Nâng cấp Firmware Hướng dẫn hạ cấp iPhone firmware 3.1.3 xuống 3.1.2

Hướng dẫn hạ cấp iPhone firmware 3.1.3 xuống 3.1.2

Hiện nay Apple đã không cho phép restore lại FW 3.1.2. Sau đây là cách hướng dẫn restore lại Firmware 3.1.2, tránh được lỗi trên iTunes

Hướng dẫn hạ cấp iPhone firmware 3.1.3 xuống 3.1.2

Đối với iPhone 3GS nếu đã lưu SHSH 3.1.2 trên Cydia server thì sẽ restore về FW 3.1.2 được:

  • Copy file hosts (hay hosts) này chồng lên file đã có trong thư mục của windows : C:\Windows\System32\drivers\etc\. ( Nhớ file hosts này phải cùng tên với file đã có trong thư mục, copy đè lên).
  • Nếu đang ở FW 3.1.2 có thể đặt iphone về chế độ Recovery mode , nhấn Shift + restore chọn FW 3.1.2 custom hay bản gốc. itunes sẽ tự động restore FW 3.1.2 không trở ngại gì.
  • Nếu đang ở FW 3.1.3 đặt iphone về chế độ DFU mode , nhấn Shift + restore chọn FW 3.1.2 bản gốc ( bản custom không được)

Chưa thể Unlock iPhone firmware phiên bản 3.1.3
Chưa thể Unlock iPhone firmware phiên bản 3.1.3

Đối với iPhone 2G, 3G:

  • Nếu đang ở FW 3.1.2 có thể đặt iphone về chế độ Recovery mode , nhấn Shift + restore chọn FW 3.1.2 custom hay bản gốc.
  • Nếu đang ở FW 3.1.3 chỉ cần đặt iphone về chế độ DFU mode , nhấn Shift + restore chọn FW 3.1.2 để restore : nếu gặp lỗi 1600, 1601, 1602 , đặt iphone lại về DFU mode , restore FW 3.1.2 một lần nữa vì bộ nhớ flash chưa cập nhật lần đầu.

Chú ý: đối với iPhone 3G, 3GS:

  • Khi đã nâng cấp lên firmware 3.1.3 bản gốc, có thể hạ cấp về 3.1.2, nhưng không unlock được vì baseband đã được nâng cấp lên 05.12.01 và không thể hạ cấp baseband được.
  • Nếu đang ở FW 3.1.2, restore lại 3.1.2, jailbreak và unlock bình thường.
  • Trường hợp iPhone 3GS đã được jailbreak trước tháng 02/2010, Cydia tự động lưu SHSH 3.1.2 của máy đó trên server, muốn lưu SHSH 3.1.2 từ Cydia server vào PC, theo hướng dẫn của bạn Hoangmbm
  • Không nên nâng cấp lên FW 3.1.3 bằng bản gốc, chờ tool mới để nâng cấp bản custom 3.1.3

iPadVN.Net - Theo TinhTe

Tin tức, Bài viết liên quan: