You are here: Tin tức Tin tức iPad Tổng hợp các tính năng của Apple iPad - Phần 2

Tổng hợp các tính năng của Apple iPad - Phần 2

Tổng giám đốc Steve Jobs khẳng định máy tính bảng mới của "Quả táo" là thiết bị "kỳ diệu và mang tính đột phá" với những điểm hấp dẫn về khả năng kết nối và hỗ trợ nội dung.

Tổng hợp các tính năng của Apple iPad - Phần 2

iPad đang hiển thị một file PDF đính kèm trong e-mail
iPad đang hiển thị một file PDF đính kèm trong e-mail

Duyệt ảnh trên iPad cũng tương tự trên iPhone/iPod Touch nhưng dễ chịu hơn nhờ màn hình lớn
Duyệt ảnh trên iPad cũng tương tự trên iPhone/ iPod Touch nhưng dễ chịu hơn nhờ màn hình lớn

Chế độ slideshow ảnh trên Apple iPad Tablet
Chế độ slideshow ảnh trên Apple iPad Tablet

Ứng dụng e-mail với các thông điệp mới nhất và thanh tìm kiếm nằm bên trái còn phần nội dung ở bên phải
Ứng dụng e-mail với các thông điệp mới nhất và thanh tìm kiếm nằm bên trái còn phần nội dung ở bên phải

Thông tin của bạn bè trong e-mail hiển thị dưới dạng Vcard
Thông tin của bạn bè trong e-mail hiển thị dưới dạng Vcard

Giao diện contact của iPad được cải tiến đáng kể
Giao diện contact của iPad được cải tiến đáng kể

Giao diện Calender (lịch và nhật ký công việc) trong ngày của iPad
Giao diện Calender (lịch và nhật ký công việc) trong ngày của iPad

Giao diện Calender (lịch và nhật ký công việc) trong tuần của iPad
Giao diện Calender (lịch và nhật ký công việc) trong tuần của iPad

iPadVN.Net - Theo PC World