You are here: Games iPad, iPhone Games Trí tuệ Farm Frenzy 2 - Game quản lý nông trại 2 trên iPhone

Farm Frenzy 2 - Game quản lý nông trại 2 trên iPhone

Tên Game: Farm Frenzy - Quản lý nông trại. Thể loại: Chiến thuật. Nhà phát triển: Alawar Entertainment, Inc. Phiên bản: 2.0. Dung lượng: 26.3 MB. Yêu cầu hệ thống: iPhone phiên bản 3.0 trở lên. Nguồn: VNM

Farm Frenzy 2 - Game quản lý nông trại 2 trên iPhone

  • Tên Game: Farm Frenzy - Quản lý nông trại
  • Thể loại: Chiến thuật
  • Nhà phát triển: Alawar Entertainment, Inc
  • Phiên bản: 2.0
  • Dung lượng: 26.3 MB
  • Yêu cầu hệ thống: iPhone phiên bản 3.0 trở lên
  • Nguồn: VNM

Một vài hình ảnh Demo của trò chơi:

Farm Frenzy 2 - Game quản lý nông trại 2 trên iPhone
Farm Frenzy 2 - Game quản lý nông trại 2 trên iPhone

Farm Frenzy 2 - Game quản lý nông trại 2 trên iPhone
Farm Frenzy 2 - Game quản lý nông trại 2 trên iPhone

Download tại đây: Farm Frenzy 2 - Game quản lý nông trại 2 trên iPhone Download

iPadVN.Net - Theo iPadVN.Net

Tin tức, Bài viết liên quan: