You are here: Phần mềm iPad, iPhone Phần mềm hệ thống Bộ tài nguyên phát triển phần mềm cho Apple iPad

Bộ tài nguyên phát triển phần mềm cho Apple iPad

Cùng ngày với sự kiện iPad, Apple cũng cho ra đời phiên bản tiếp theo của bộ công cụ phát triển phần mềm cho iPhone, iPhone SDK 3.2. Điểm nhấn ở phiên bản này là bộ tài nguyên dành phát triển phần mềm cho iPad. Các Developer tham gia "Chuơng trình nhà phát triển iPhone" (IDP) có thể tải ngay bộ công cụ này miễn phí tại đây.

Bộ tài nguyên phát triển phần mềm cho Apple iPad

Bộ tài nguyên phát triển phần mềm cho Apple iPad bao gồm:

  • iPhone SDK 3.2 Beta
  • iPad Programming Guide
  • iPad Sample Code
  • iPad Simulator (trình giả lập iPad)
  • iPad Human Interface Guidelines
  • Preparing Universal Applications

Bộ tài nguyên phát triển phần mềm cho Apple iPad
Bộ tài nguyên phát triển phần mềm cho Apple iPad

Bộ công cụ này chỉ dành cho máy Mac OSX, bạn cần máy tính Apple mới có thể viết phần mềm cho iPhone, iPad. Ngoài ra nếu bạn chưa là thành viên của IDP, bạn cần phải đăng ký tham gia, chi phí cho tài khoản cá nhân là 99$.

App Store cho iPad: http://www.apple.com/ipad/app-store/

Thông tin chi tiết về SDK: http://www.apple.com/ipad/sdk/

iPadVN.Net - Theo iPadVN.Net