You are here: Phần mềm iPad, iPhone Phần mềm hệ thống Tiếng Việt cho iPhone - Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt

Tiếng Việt cho iPhone - Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt

Một số người người cho rằng Apple không phục vụ người Việt và do vậy không hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt cho iphone. Rất có thể! Vì so với số lượng người dùng ở các nước khác thì thị trường người dùng Việt nam thật sự rất bé nhỏ.

Tiếng Việt cho iPhone - Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt

Trong các thiết lập cài đặt của trình duyệt và hệ thống iPhone, không hề có các lựa chọn encoding như trên các trình duyệt của máy tính.

Hình ảnh Demo iPhone phiên bản Tiếng Việt
Hình ảnh Demo iPhone phiên bản Tiếng Việt

Nhưng thực ra Apple không hề bỏ rơi Việt Nam, mà chẳng may quên mất VN mà thôi. Bằng chứng cho thấy Trình duyệt và hệ thống đều hỗ trợ rất tốt bảng mã unicode mà trong đó có Việt Nam

Vì vậy mình sẽ cố gắng phát triển giao diện tiếng việt cho iPhone mang thương hiệu Apple9 bắt đầu từ Frimware 3.x. Và để các bác dễ cài đặt, gói tiếng việt Firmware 3.x hiện đã chính thức có mặt tại Cydia Source của Apple9 tại: http://i.apple9.com hoặc tải file tiếng Việt của apple9 tại đây

Giải nén chép vào root của iPhone khởi động lại máy vào Setting chọn ngôn ngữ Việt Nam là xong

iPadVN.Net - Theo Apple9