You are here: Phần mềm iPad, iPhone Phần mềm hệ thống Hướng dẫn cài bàn phím tiếng Việt miễn phí cho iPhone

Hướng dẫn cài bàn phím tiếng Việt miễn phí cho iPhone

Để gõ tiếng Việt trên iPhone chúng ta có 2 cách: cài đặt phần mềm gõ tiếng Việt hoặc cài đặt bàn phím tiếng Việt. Nếu người dùng không muốn sử dụng phần mềm bộ gõ Tiếng Việt (thường có phí) như VnKeyboard chẳng hạn thì có sử dụng bàn phím Tiếng Việt miễn phí sau đây để có thể gõ được tiếng Việt có dấu trên iPhone.

Hướng dẫn cài bàn phím tiếng Việt miễn phí cho iPhone

Cách cài đặt:

  • Yêu cầu: Máy đã Jailbreak (để có thể chép file vào)
  • Cách làm: Tải iPhone_VnKey và giải nén, Copy các file *.plist vào đường dẫn /System/Library/Frameworks/UIKit.framework của iPhone (chọn OverWrite) (Dùng DiskAid hay WinSCP để chép vào)

Sử dụng WinSCP để copy các file *.plist vào máy
Sử dụng WinSCP để copy các file *.plist vào máy

Giờ thì có thể sử dụng được. Nếu cần thiết thì khởi động lại máy. Cách làm này có thể áp dụng cho iPhone 2G, iPhone 3G.

Bộ gõ tiếng Việt miễn phí cho iPhone
Bộ gõ tiếng Việt miễn phí cho iPhone

Sử dụng bàn phím Tiếng Việt bằng cách nhấn và giữ ký tự.

Download iPhone_VnKey.zip

iPadVN.Net - Theo TinhTe

Tin tức, Bài viết liên quan: