You are here: Themes iPad, iPhone Themes cho iPad iPhone VNM Theme cho iPhone, iTouch phiên bản mới nhất

VNM Theme cho iPhone, iTouch phiên bản mới nhất

Tính năng: 3 icon ở dưới dock là 3 icon đại diện cho từng trang, click vào các icon để nhảy đến các trang tương ứng (ko cần phải slide)

VNM Theme cho iPhone, iTouch phiên bản mới nhất

Khi bấm vào biểu tượng quả táo ngoài cùng bên phải sẽ nhảy đến trang Application (hình thứ 4), trang này có 2 biểu tượng App hoặc Game click vào 1 trong 2 cái icon đó sẽ nhảy đến trang tương ứng mà bạn chọn

Nếu bạn chọn App sẽ nhảy đến trang Application trang này chỉ tượng trưng 3 App mà bạn hay sữ dụng nhất, nếu muốn chọn App khác thì bấm vào Icon More.

Một số hình ảnh của VNM Theme cho iPhone, iTouch:

VNM Theme cho iPhone, iTouch phiên bản mới nhất

VNM Theme cho iPhone, iTouch phiên bản mới nhất

VNM Theme cho iPhone, iTouch phiên bản mới nhất

VNM Theme cho iPhone, iTouch phiên bản mới nhất

Hướng dẫn cài đặt:

Tạm thời trong khi chờ build thành File Deb ai muốn xài trước thì theo hướng dẫn

Lưu ý: Làm theo từng bước đúng hướng dẫn sẽ thấy cực kì đơn giản

Download: http://vnmagic.net/upload/VNM_V3.rar. Giải nén đc file vnm3.theme Chép vào thư mục private/var/stash/Themexxxxx/

Chép xong để đó khoan Active nó, vì nếu Active sớm sẽ khó sắp xếp icon, sau khi chép vào đường dẫn trên thì bắt đầu làm theo các bước bên dưới nha

Bước 1: Cần download 1 số thứ trong CYDIA:

  • iblank
  • springjump
  • five icon dock
  • five icolumn
  • five irow
  • category

Bước 2: Thiết lập Category

Mở App Category lên bạn tạo 2 thư mục (lưu ý: đặt tên đúng hướng dẫn)

Bước 3: Cài đặt Giao Diện

Trước khi vào bước này bạn nên để chế độ theme gốc của iphone

Sắp xếp icon theo hình bên dưới:

Trang 1:

Sắp xếp icon trên màn hình iPhone theo hướng dẫn

Trang 2:

Sắp xếp icon trên màn hình iPhone theo hướng dẫn

Trang 3:

Sắp xếp icon trên màn hình iPhone theo hướng dẫn

Trang 4:

Sắp xếp icon trên màn hình iPhone theo hướng dẫn

Trang 5:

Sắp xếp icon trên màn hình iPhone theo hướng dẫn

Cuối cùng là bạn chỉ việc vào WinterBoard để Active cái Theme VNM3 là xong

Download Theme tại địa chỉ này: VNM Theme cho iPhone, iTouch Download

iPadVN.Net - Theo TinhTe