You are here: Thủ thuật iPad, iPhone Cài đặt iPad iPhone Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm ứng dụng iPhone từ file .APP

Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm ứng dụng iPhone từ file .APP

Nhiều bạn có một số app hay game được cung cấp dưới dạng.app không biết cách cài đặt làm sao để nó có thể chạy không bị văng ra, không hiển thì icon... Hôm nay mình xin giới thiệu một cách chung nhất sẽ giúp đỡ được các bạn những thắc mắc đó!

Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm ứng dụng iPhone từ file .APP

B1: dùng WinSCP (no hay có wifi cũng được tùy chọn) chép file.app vào \private\var\stash\Application.

Dùng WinSCP để copy file ứng dụng cần cài đặt vào iPhone
Dùng WinSCP để copy file ứng dụng cần cài đặt vào iPhone

Bắt đầu set quyền cho nó: chuột phải vào app vừa chép vào và set 0755 (nhớ tick vào ô Set group....)

Trên WinSCP Set quyền 0755 cho file App vừa copy vào
Trên WinSCP Set quyền 0755 cho file App vừa copy vào

B2: Vào private/var/mobile/library/caches xóa file com.apple.mobile.installation.plist. để hiện icon ở ngoài màn hình Springborad (File này khi mình xóa đi rồi nó lại có lại đấy các pac vì vậy yên tâm đi)

B3: Vào private/var/mobile/ nếu đã có Documents rồi thì tick vào ô Set group rồi set 0777 còn nếu chưa có thì tạo 1 Documents rồi set 0777 (nhớ tick vào ô group để khi vào ứng dụng đó không bị văng ra)

Set quyền 0777 cho thư mục Documents để ứng dụng chạy không bị văng ra
Set quyền 0777 cho thư mục Documents để ứng dụng chạy không bị văng ra

Trường hợp khi vào private/var/mobile/ mà đã có luôn 2 folder Documentsthì ta mở ra xem folder nào không có gì bên trong thì xóa đi còn folder nào có admob > image_cache>... thì để lại rồi set 0777)

B4: Reboot lại máy và hưởng thụ thành quả

Hy vọng các bạn sẽ cài đặt thành công với bài hướng dẫn trên!

iPadVN.Net - Theo iPadVN.Net