You are here: Thủ thuật iPad, iPhone Cài đặt iPad iPhone Hướng dẫn cách đổi mật khẩu mặc định alpine của iPhone OpenSSH

Hướng dẫn cách đổi mật khẩu mặc định alpine của iPhone OpenSSH

Người dùng iPhone thường biết đến phần mềm WinSCP và OpenSSH để kết nối với iPhone từ xa cho phép bạn sử dụng toàn bộ sức mạnh của điện thoại.

Hướng dẫn cách đổi mật khẩu mặc định alpine của iPhone OpenSSH

Tuy nhiên, điều đó cũng cho phép những người khác dễ dàng thâm nhập vào chiếc iPhone của bạn thông qua một vài thao tác đơn giản nếu như bạn không đổi password mặc định ban đầu. Hậu quả thì không thể lường hết được. Do đó, bạn cũng cần một vài thao tác sau đây để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Đổi mật khẩu mặc định alpine của iPhone OpenSSH
Đổi mật khẩu mặc định alpine của iPhone OpenSSH

1. Install MobileTerminal Package

Vào Cydia -> Search gõ MobileTerminal, chọn và Install

2. Chạy MobileTerminal

Chương trình này trên SpringBoard được gọi là "Terminal".

3. Truy cập vào khu vực Administrator

Trong môi trường MobileTerminal gõ lệnh [su root] (không gõ các ký tự [,]) và nhập mật khẩu. Mật khẩu mặc định ban đầu được quy định của Apple là [alpine].

Xin nhắc lại một lần nữa là không sử dụng các ký tự [,] trong các câu lệnh.

Tiếp theo gõ lệnh [cd] để trở về thư mục gốc.

Code:
iPhone:~ mobile$ su root
Password:
iPhone:/var/mobile root# cd
iPhone:~ root#

4. Thay đổi mật khẩu user root

Gõ lệnh [passwd] và nhập mật khẩu mới của bạn hai lần. Xin lưu ý rằng các ký tự bạn nhập vào sẽ không được hiển thị trên màn hình terminal (vì lý do an toàn).

Code:
iPhone:~ root# passwd
Changing password for root.
New password:
Retype new password:
iPhone:~ root#

5. Thay đổi mật khẩu của user mobile

Đây là tài khoản người dùng thường xuyên trên điện thoại.

Gõ lệnh [passwd mobile] và lặp lại theo chỉ dẫn ở mục 4.

Code:
iPhone:~ root# passwd mobile
Changing password for mobile.
New password:
Retype new password:
iPhone:~ root#

6. Đóng MobileTerminal

Công việc của bạn được hoàn thành! Chúc thành công!

iPadVN.Net - Theo iPadVN.Net