You are here: Tin tức Apple TV Jailbreak Apple TV 2 4.2.1 bằng Greenpois0n RC6.1 UnTether with XBMC

Jailbreak Apple TV 2 4.2.1 bằng Greenpois0n RC6.1 UnTether with XBMC

Người dùng Apple TV2 hiện nay có thể Restore Firmware 4.2.1 (8C154) vào máy và dùng Greenpois0n RC6.1 để Jailbreak.

Jailbreak Apple TV 2 4.2.1 bằng Greenpois0n RC6.1 UnTether with XBMC

Download:

 • Mac: http://cache.greenpois0n.com/dl/gp_mac_rc6_1.zip
 • win: http://cache.greenpois0n.com/dl/gp_win_rc6.1.zip

Phiên bản greenpois0n RC6.1 này hổ trợ Untether Jailbreak cho Apple TV2 + FW 4.2.1 + Sửa lỗi wifi

Jailbreak Apple TV 2 4.2.1 bằng Greenpois0n RC6.1 UnTether with XBMC
Jailbreak Apple TV 2 4.2.1 bằng Greenpois0n RC6.1 UnTether with XBMC

Cách làm:

 • 1. Restore firmware 4.2.1 vào AppleTV2 (cần phải có dây microUSB)
 • 2. Restore xong thì rút hết dây ra
 • 3. Chạy greenpois0n RC6 và trả lời YES
 • 4. cắm dây USB vào ATV2 + computer
 • 5. cắm dây power vào
 • 6. Giữ nút menu + play trong 7 giây và thả ra
 • 7. Bấm vào Jailbreak

Chờ Greenpois0n chạy xong và báo là Complete. Sau khi Greenpois0n báo Complete thì chờ khoảng 1-2 phút, chờ đến khi nào cái đèn của ATV2 không chớp nữa thì mới rút Apple TV ra và cắm vào TV

 • 8. Cắm ATV2 vào TV
 • 9. Ở trong menu của ATV2 sẽ có Greenpois0n, bấm vào đó để cài Cydia
 • 10. Chạy xong thì trong menu của ATV sẽ có NitoTV
 • 11. Vào trong menu của NitoTV --> Settings và tắt Firmware Update
 • 12. Cài những App gì mà các bạn muốn. Ví dụ: XBMC

iPadVN.Net - Theo iPadVN.Net

Tin tức, Bài viết liên quan: