You are here: Tin tức Tin tức iPad Các tính năng mới nhất của phiên bản iPhone OS 3.2 trên iPad

Các tính năng mới nhất của phiên bản iPhone OS 3.2 trên iPad

Theo trang tin tức công nghệ Engadget thì iPhone OS 3.2 sẽ hỗ trợ Video Call, tải các tệp tin và SMS. Chức năng tải các tệp tin cho phép bạn tải từ trình duyệt rồi lưu chúng vào một thư viện để bạn có thể truy cập từ ứng dụng của bạn.

Các tính năng mới nhất của phiên bản iPhone OS 3.2 trên iPad

Thử nghiệm iPhone OS trên máy ảo iPad Similator
Thử nghiệm iPhone OS trên máy ảo iPad Similator

Một vài tính năng bị ẩn:

  • Kiểm tra đoạn văn bản và ở trang web sử dụng công cụ AppleSpell
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
  • Tích hợp danh bạ.
  • Bao gồm các tử điển: Apple Dictionary, New Oxford American Dictionary, Oxford American Writer’s Thesaurus, Shogakukan Daijisen, Shogakukan Progressive English-Japanese Japanese-English Dictionary và Shogakukan Ruigo Reikai Jiten
  • Giao thức Picture Transfer Protocol (PTP) hỗ trợ chuyển ảnh
  • Những ứng dụng có thể sử dụng menu sao, chép, cắt
  • Chức năng “Bàn phím viết tay” đang được thử nghiệm.

iPadVN.Net - Theo Engadget